Lelki egyensúlyzavar

EgyensúlyElőző cikkemben a dualitásról, vagyis az Univerzum kettős természetéről írtam. Az ősi tanítások szerint anyagi világunk minden létezőjét, állapotát és folyamatát két ellentétes, de egymást kiegészítő energia kölcsönhatása határozza meg. Ezen energiák egyensúlya harmóniát, tartós kibillentsége pedig diszharmóniát okoz. Ha tehát rosszul érezzük magunkat, valószínűleg egyensúlyzavar áll a háttérben. A megoldást, a gyógyulást pedig nyilvánvalóan ennek elhárítása, az energiák kiegyenlítése hozza meg.

Ebben a cikkemben a pszichológusi praxisomban szerzett tapasztalataim, felismeréseim tükrében igyekszem bemutatni, hogy milyen lelki problémákat okozhat az egyensúlyzavar. Mind az aktív jang, mind a passzív jin energia többlete gondot okoz, a probléma jellegét pedig az határozza meg, hogy melyik oldal túlsúlya áll fenn. Előző cikkemben már jeleztem, hogy az aktív (maszkulin, jang) őselv a cselekvéssel, az aktivitással, míg a passzív (feminin, jin) princípium a bölcs kivárással és elfogadással áll kapcsolatban. Most nézzük, milyen lelki problémát okoz, ha az előbbi, és milyet, ha az utóbbi kerül túlsúlyba!

Amikor az aktív energia a domináns a lélekben, akkor a személyt erős kontrolligény jellemzi. Igyekszik kézbe venni a dolgokat és szorosan tartani a gyeplőt. Ez mindaddig rendben is van, amíg az irányítási késztetéseit ki nem terjeszti olyan helyzetekre is, melyek felett nincs hatalma, amelyek nem az ő hatáskörébe tartoznak. Egyes eseményeket emberként egyszerűen nem tudunk kontrollálni, mert egy magasabb rendű erő működteti őket. Az ilyen személy azonban képtelen átadni az irányítást, túl sok benne az „akarom!”; a passzív, befogadó jin energia hiányosságából fakadóan görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrzése alatt tartsa az eseményeket. Mivel azonban ez nem lehetséges, ezért tehetetlennek és kiszolgáltatottnak érzi magát, aminek következtében szorong és szenved. Pszichológusként nagyon sok ilyen emberrel találkozok, szinte azt mondhatom, hogy a szorongásos problémák (pánikbetegség, generalizált szorongás, kényszeres zavarok stb.) hátterében mindig fellelhető ilyen egyensúlyzavar. A személy tulajdonképpen attól a tudattól szenved, hogy rajta kívül álló tényezők határozzák meg a dolgok alakulását, és nem ő maga. Tipikus félelmei közül néhány: mi lesz, ha elveszítem a szeretteimet vagy a munkámat?, olyan bizonytalan a világ, ki tudja, mi várható 2-5-10 év múlva, vagy akár holnapután?, csak nehogy megbetegedjek, vagy a gyermekemmel/szülőmmel/párommal történjen meg ez, stb, stb… Mindezen szorongások hátterében a túlságosan erős és kiterjesztett kontrolligény, valamint a könnyed elengedésre és befogadásra, a “legyen meg a Te akaratod”-ra való képtelenség áll. Ebből fakadóan az ilyen ember rendszerint türelmetlen, ahelyett, hogy kivárná, hogy a dolgok elrendeződjenek, jellemzően beleavatkozik a folyamatokba, és ezzel csak megzavarja, összekuszálja őket.

Másfajta, de szintén komoly problémák forrása, amikor a passzív energia a domináns a lélekben. Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik olyankor sem lépnek, cselekednek, változtatnak, amikor már végső ideje lenne. Vannak, akik tűrnek és hallgatnak, mások panaszkodnak és az áldozat szerepét játsszák, ismét mások arra várnak, hogy a Jóisten megsegítse őket. Az ember valóban kap segítséget, de ehhez meg kell tennie a tőle telhetőt. A tetterő, az aktivitás hiánya legtöbbször azt eredményezi, hogy az illető személy benne marad olyan élethelyzetekben, amelyekben a lelki fejlődés elakad, és a lét a szubjektív megélés szintjén értelmét veszti.

Ahogy előző cikkemben említettem, úgy tűnik, az emberek többségének az aktív energia túlsúlya okoz problémát, legalábbis a mai korban, a Föld nyugati felén. Előfordul az is, hogy egy adott személyt bizonyos élethelyzetekben az egyik, máskor vagy másféle szituációkban a másik energia túlsúlya jellemzi. Gondolkodj el a leírtakon, végezz egy kis önelemzést, és határozd meg a saját helyzeted, kedves olvasóm. Fontos tudnod, hogy habár maszkulin és feminin energiákról beszélünk, ezek egymáshoz való viszonya teljesen független az ember biológiai nemétől. Számtalan nő szenved a túlzott kontrolligény, és nagyon sok férfi a cselekvésképtelenség miatt.

Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a kettő közül bármelyik energia kerül is túlsúlyba, a félelemérzet, a bizonytalanságból fakadó szorongás meghatározó tényező. A szélsőségesen jang-vezérelt ember a tehetetlenség érzése miatt éli ezt át, a túlzottan jin-vezéreltet pedig ez bénítja meg és teszi cselekvésképtelenné. Ha belegondolunk, hogy a két ősprincípium együttesen alkotja az Egységet, akkor érthetővé válik, hogy az egyensúly megbomlásával az ember kétségbeesik. A megoldást minden esetben az egyensúlyi állapot visszaállítása jelenti, tehát erre érdemes törekednünk.

Kategória: Gondolatok | A közvetlen link.

Van véleményed? Mondd el gyorsan!

Az Email címed nem tesszük közzé. A * karakterrel jelölt mezőket kötelező kitöltened!